Profil Pegawai Tidak Tetap

Profil Pegawai Tidak Tetap

  


Nama

:

 

HENDRO SUTEJA

NIP

:

-

Pendidikan

:


SMA

Jabatan

:

STAF KEPANITERAAN PIDANA / SUPIR

   

 

 

 

 

 

Nama

:

 

MELA MIRDAWATI SH

NIP

:

-

Pendidikan

:

S 1 HUKUM

Jabatan

:

STAF UMUM DAN KEUANGAN

   

 

 

 Nama

:

 

FAHRUL ANJAR

NIP

:

-

Pendidikan

:

SMA

Jabatan

:

STAF UMUM DAN KEUANGAN/SATPAM

   

 

 

 

 


 


Nama

:

 

SAFRIJAL BAIKI

NIP

:

-

Pendidikan

:

SMA

Jabatan

:

STAF UMUM DAN KEUANGAN/SATPAM

   

 

 

 

 


 


Nama

:

 

SAYED JAMALEL

NIP

:

-

Pendidikan

:

SMA

Jabatan

:

STAF KEPANITERAAN HUKUM/

    SUPIR

 

 

 


 


Nama

:

 

RAODAH, SE

NIP

:

-

Pendidikan

:

S1. EKONOMI MANAJEMEN

Jabatan

:

STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

   

 

 

 

 

 


 

 

Nama

:

 

WINDA AFLIA

NIP

:

-

Pendidikan

:

SMA

Jabatan

:

 

STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN, 

   

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

 

 

 


 

 


Nama

:

 SYARIFAH ALVIANI  S.Pd

NIP

:

-

Pendidikan

:

S1 PGSD

Jabatan

:

STAF SUB BAG PERENCANAAN, TI 
   

DAN PELAPORAN