Profil Kesekretariatan

Profil Kesekretariatan


 

 

 

Nama

:

 

 

CANDRA INDRAJAYA, S.T

NIP

:

 

19821231 200604 1 005

Pangkat/Gol

:

PENATA/(III/c)

Jabatan

:

SEKRETARIS
   

 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN:

 1. MIN                                (1993)
 2. MTsN                              (1996)
 3. SMK                                (1999)
 4. S-1                                 (2008)

 

RIWAYAT JABATAN

CPNS pada PN Calang

2006

PNS pada PN Calang

2007

Plt. Kepala Urusan Kepegawaian PN Calang

2014

Kepala Urusan Kepegawaian PN Calang

2014

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Calang

2015

Sekretaris PN Calang

2020

 

 

 


  

  

 

Nama

:

 

NURAINI VIABELISTA, S.H

NIP

:

19801012 201212 2 001

Pangkat/Gol

:

PENATA/(III/c)

Jabatan

:

KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI
   

INFORMASI DAN PELAPORAN

     

RIWAYAT PENDIDIKAN:

 1. SD                                 (1993)
 2. SLTP                              (1996)
 3. SLTA                              (1999)
 4. S-1                                 (2011)

 

RIWAYAT JABATAN

CPNS pada PN Calang

2012

PNS pada PN Calang

2014

Staf Kepaniteraan Pidana pada PN Calang

2014

Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan

2015

 

 

 


  

 

Nama

:

 

 

RAZIAN NUR, A.Md

NIP

:

 

19800605 200805 2 002

Pangkat/Gol

:

 

PENATA MUDA Tk.1/(III/b)

Jabatan

:

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
   

DAN TATA LAKSANA

     

RIWAYAT PENDIDIKAN:

 1. SD                                 (1993)
 2. SLTP                              (1996)
 3. SLTA                              (1999)
 4. D-3                                (2004)

 

RIWAYAT JABATAN

CPNS pada PN Sigli

2008

PNS pada PN Sigli

2009

Staf Urusan Kepegawaian pada PN Calang

2011

Kepala Urusan Umum

2012

Bendahara Pengeluaran

2013

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi

2020

dan Tata Laksana

 
   

 

 


  

 

Nama

:

 

 

SHERLY WAHYUNI A.Md

NIP

:

 

19980729 202012 2 003

Pangkat/Gol

:

 

PENGATUR / (II/c)

Jabatan

:

 

Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

   

 

RIWAYAT PENDIDIKAN

 1. SD Negeri 13 Kubang                               (2010)
 2. NTs Negeri Talaok                                    (2013)
 3. SMA Negeri 1 Bayang, Sumatera Barat       (2016)

 

RIWAYAT JABATAN

CPNS pada PN Calang

2021

PNS pada PN Calang 2022